Dagligdagen

I Årslev Børnehave og Vuggestue arbejder vi med rutiner og faste rytmer for børnene. Det giver ro og tryghed for børnene i hverdagen, så de har overskud til at være nysgerrige og engagerede.

Dagligdagen i vores hus

Morgen

Børnehaven åbner, og vi gør klar til morgenmad. Vi spiser morgenmad i tidsrummet 6.30-7.30.

Det er vigtigt, at alle børn får en god start på dagen. Vi siger godmorgen, så børnene føler sig velkomne. Hvis I forældre har særlig information om jeres barn, vil vi gerne høre det ved dagens start. Er det en kort information, kan det skrives i kalenderen på pulten i køkkenet eller i vuggestuen.

Personalet på barnets stue vil selvfølgelig gerne tage imod jeres barn, men er vi lige optaget af andet, beder vi jer om at henvende jer til andet personale i børnehaven. Vi har god erfaring med at børnene afleveres i børnehøjde og gerne til en igangværende aktivitet på gulvet eller ved bordet. 

Formiddag

I løbet af morgenen og formiddagen møder mere personale ind, og børnene trækker så småt ind på vuggestuen og på børnehavens 2 stuer. De 2 stuer tilbyder forskellige aktiviteter og legetøj. Børnene leger frit i børnehaven eller på legepladsen. Der er fastlagte aktiviteter og fordybelsesgrupper hen over ugen. 

Der er også mulighed for at børnene en gang imellem leger og hjælper til i vuggestuen. 

Vi spiser frugt, groft knækbrød m.m., som børnene selv medbringer hjemmefra. Frugten serveres på fade på de 2 stuer eller på legepladsen, hvis vi er der. Børnene opfordres til at sidde ved bordene, når de spiser frugt. i vuggestuen har de en lille samling ved bordet i forbindelse med frugten. Der synges og fortælles historier. 

I dette tidsrum laver vi forskellige aktiviteter ude eller inde. Vi prioriterer højt,  at børnene gerne dagligt kommer udenfor i alt slags vejr.

Vi mener, det er vigtigt, at børnene får plads og rum til at lege og udfolde sig. Barnet bruger legen til at udvikle sig og bearbejde oplevelser. Legen er vital i barnets liv.

Vi har løbende fokus på forskellige temaer, som vi arbejder med i dette tidsrum. Temaerne kan være

  • Hvor kommer maden fra?
  • Grøn energi
  • Vi maler korn
  • Vi laver robotter i Krea værkstedet
  • Førstehjælp

De ældste børn har også skoleforberedende aktiviteter og har deres eget årshjul de følger med forskellige temaer, blandt andet ”Skrivedans”.

Vi har ugentligt fysiske aktiviteter, hvor børnene får pulsen op ved løbeture eller gå-ture i nær-miljøet.

Middag

Børnene begynder at komme ind fra legepladsen. Vi hjælper de børn, der har brug for det, med at få fodtøj og overtøj af. Børnene sætter selv deres sko/støvler på deres egen plads og hænger deres flyverdragt op.

Herefter går børnene på toilet og vasker hænder.

Vi arbejder med selvhjulpethed, og vi opfordrer børnene til at tage tøj af og på selv, samt holde orden på deres plads og selv vaske hænder. Vi hjælper, hvor der er brug for det.

Inden frokost sidder børnene og kigger i bøger, og vi har fokus på forskellige temaer, som vi snakker og synger om.

Børnene hjælper på skift med at tørre bordene af og dække bord. I vuggestuen tilpasses kravene deres alder, og de kan eksempelvis hjælpe med at dække rullebord i køkkenet til frugt.

Vi spiser frokost, som vi tilbereder i vores køkken eller udenfor på bål. Børnene hjælper og er på skift 'kokke' Vi spiser på stuen, og børnene har faste pladser.

Børnene skal så vidt muligt spise selv, og vi hjælper og støtter, når der er behov for det. De voksne spiser med og er derved rollemodeller for børnene. I forbindelse med og under måltidet snakker vi om maden, venter på tur og lærer at sige ’be’ om’ og ’tak for mad’.

Måltidet er således en vigtig læreproces i barnets motoriske og sociale udvikling.   

Eftermiddag

Om eftermiddagen leger børnene på legepladsen. Der vil også være grupper indenfor, som arbejder med forskellige temaer, eksempelvis 'Fri for mobberi'. 

Børnene kommer ud i garderoben nogle stykker ad gangen og tager tøj på, der passer til dagens vejr. Vi hjælper og guider dem, der har brug for det.

Vi spiser eftermiddagsmad på stuerne eller udenfor, hvis vejret tillader det. Om fredagen spiser vi ca. 13.30. Herefter er der leg igen.

Afslutning af dagen

På dette tidspunkt er der som regel kun 2-3 fra personalet tilbage i børnehaven. Den ene stue lukker, og frem mod klokken 16 rykker vi i køkkenet og vuggestuen eller på vuggestuens legeplads, hvor vi slutter dagen sammen med vuggestuebørnene. 

Vi lægger vægt på, at børnene får sagt ordentlig farvel til børnehaven, når de bliver hentet. Vi opfordrer til, at I som forældre er rollemodeller og altid sørger for at tage fat i nogen fra personalet og siger farvel, inden I forlader børnehaven.

Vi lukker klokken 16.45 mandag-torsdag og 15.45 om fredagen.