Børn med særlige behov

Børn med særlige behov er i stor udstrækning inkluderet i børnehaven. Alt afhængig af hvilke udfordringer barnet har, har vi forskellige muligheder for at understøtte barnets positive udvikling på bedst mulig måde.

I Årslev Børnehave og Vuggestue gør vi meget for at inkludere børn med særlige behov i børnehaven og hverdagen. 

Vi samarbejder med Faaborg-Midtfyn Kommune om at skabe de bedste rammer for børnene. Når vi vurderer, det er nødvendigt, sætter vi gang i særlige indsatser. Det kan være at søge om ekstra timer eller arbejde med indsatsplaner. Først i børnehaven og, hvis der er behov, i samarbejde med Opvækst og Læring. 

Som selvejende institution har vi samme muligheder for sparring og sociale indsatser som de kommunale børnehaver. 

Læs mere om, hvad Faaborg-Midtfyn Kommune gør for børn med særlige behov