Forældresamarbejde

I Årslev Børnehave og Vuggestue er forældresamarbejdet afgørende for vores hverdag. Vi har desuden en grøn forening, der står for alle festerne i huset.

Forældresamarbejdet er nøglen hos os.

Da vi er en selvejende institution, består vores bestyrelse af forældre. Det er bestyrelsen, som er ansvarlig for vores børnehave.

Bestyrelsen 

Bestyrelsen er formelt børnehavens øverste ledelse.

I kan læse mere om bestyrelsens arbejde og medlemmer her

Forældreforeningen "Den grønne"

Forældreforeningen ”Den Grønne” består af 6 forældre, og 1 personalerepræsentant.

Vi afholder 4-5 møder om året, hvor vi planlægger diverse arrangementer såsom; sommerfest, julefest og 2 årlige arbejdsfredage.

Til sommerfesten står vi for salg af drikkelse denne aften

Til julefesten sælger vi drikkelse og æbleskiver/kage. Desuden er der lotteri med gevinster sponsoreret af forældre og lokale virksomheder. Forældreforeningen ”Den Grønne” står for at være opsøgende i forhold til sponsorater.

Overskuddet fra julefest og sommerfest samt bidrag fra andre indsat på vores konto, går til større investeringer på legepladsen samt udvikling af det pædagogiske uderum.  Formålet er at fremme børnene i Årslev Børnehave og Vuggestues mulighed for fysisk aktivitet og udfoldelse.

”Arbejdsdagene” i børnehaven er for forældre og andre frivillige som ønsker at hjælpe til med at forbedre og vedligeholde børnehavens legeplads.

Det er en dag med hyggeligt samvær og fælles-spisning.

Forældreforeningen ”Den Grønne” er opsøgende ift. at søge fonde og legater til udvikling af børnehavens udeliv. Vi har tidligere fået støtte til vores bålhytte, sansehave og til vores 2 Christiania-cykler.

Alle er velkommen til at bidrage til Forældreforeningen ”Den Grønne” arbejde og kan støtte ved at indsætte på følgende konto i Danske Bank:

Reg. nr.: 1552

Kontonr.: 4042927996