Forebyggende indsatser

Vi er meget opmærksomme på hvert enkelt barns trivsel og udvikling. Vi ved, at en tidlig indsats har stor betydning på barnets fremtidige liv. Derfor er den forebyggende indsats vigtig i Årslev Børnehave og vuggestue.

Forebyggende indsatser hos os

Det er vigtigt at kunne sætte tidligt ind, hvis et barn oplever vanskeligheder. I Årslev Børnehave og Vuggestue kan de tidligere indsatser blandt andet være inklusion og sprogvurdering.

Inklusion

Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet og dermed mulighed for at få sig en god ven. Vi arbejder med "Fri for mobberi"

 

Vi voksne - forældre og personale - har et ansvar for, at ingen børn stilles udenfor fællesskabet. Vi arbejder derfor målrettet med at skabe inkluderende fællesskaber i børnehaven og italesætter overfor børnene, at der er plads til alle - selv om vi er forskellige.

Vi ser det som en styrke at vise børn mangfoldighed og lære dem at inkludere andre i deres leg - også børn som ikke er som dem selv.

Inklusion sidder mellem ørerne. Det er vore holdninger og måden, hvordan vi tænker om andre, der gør udslaget. Lærer barnet tolerance tidligt i livet, vil det bedre kunne imødekomme hverdagens udfordringer.

Ansvaret er de voksnes!


Læs mere om inklusion på Faaborg-Midtfyn kommune hjemmeside

 

Sprogvurdering

Sproget er et af barnets vigtigste redskaber til at møde verden med.

Det er gennem sproget, at relationer etableres og udvikles. Her får barnet mulighed for at indgå i sociale sammenhænge. I lege kan barnet indgå og være med til at påvirke den.  

Jo større et ordforråd barnet udvikler i sine tidlige år, jo større muligheder har det for at kunne klare sig godt i skolen og senere hen i livet.

Derfor prioriterer vi sprogudvikling højt. Vi gør meget ud af at lade børnene tale og udfordre og udforske sproget i alle sammenhænget i løbet af dagen. I vores fordybelsesgrupper har vi mulighed for at tale med børne i små grupper.

Er der udfordringer, tilbyder vi sprogtræningsforløb i samarbejde med hjemmet, hvor barnet hver uge får sprogtræning enten alene eller i en lille gruppe med 2-3 børn. 

Læs mere om sprogvurdering i dagtilbud i vores kommune