Selvejende institution

Årslev Børnehave og Vuggestue er en selvejende institution. Vi bruger vores omgivelser til at inspirere os i hverdagen.

Da Årslev Børnehave og Vuggestue er en selvejende institution, er det bestyrelsen, der udstikker rammerne for det daglige virke.Som bestyrelse for en selvejende daginstitution er man arbejdsgiver for institutionens leder og medarbejdere og varetager den overordnede ledelse.

Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den strategiske retning og sætte rammen for institutionens virke. Bestyrelsen bestemmer hvordan de økonomiske rammer skal udfyldes, hvem man vil ansætte og hvilket værdigrundlag, man vil bygge institutionen på.

Personalet er altså ikke ansat af kommunen, men af bestyrelsen som er arbejdsgiver. Alle beslutninger som bestyrelsen træffer, skal naturligvis ligge inden for de overordnede rammer, kommunen har opstillet samt gældende lovgivning på området.

Foruden bestyrelsen består institutionsledelsen af en daglig leder, der varetager den daglige pædagogiske, administrative og strategiske ledelse og drift af institutionen.

Forældrebetalingen i en selvejende institution er fastsat af kommunen - der også står for opkrævning og pladsanvisning - og er den samme som i kommunens egne institutioner.
Den selvejende institution er knyttet til kommunen via en såkaldt driftsoverenskomst, som er den aftale, der regulerer den selvejende institutions eksistens. Både institution og kommune kan opsige driftsoverenskomsten.

Bestyrelsen i Årslev Børnehave og vuggestue består af 4 forældrerepræsentanter og en personalerepræsentant. Lederen er sekretær. De 3 forældre vælges blandt forældrene til Generalforsamlingen. 1 forælder udpeges af forældreforeningen "Den grønne". Personalerepræsentanten vælges blandt personalet.

Medlemmer vælges for 2 år. Hvert år vælges der 2 suppleanter.Vi har Generalforsamling i oktober måned, som ligger i forbindelse med et forældremøde.

Ønsker du at læse mere om bestyrelsens arbejde kan du klikke her