Overgange

I Årslev Børnehave og Vuggestue arbejder vi med de gode overgange, fra vuggestue eller dagpleje til børnehave og fra børnehave til forårs-SFO.

Fra vuggestue til børnehave

Et par måneder inden vuggestuebørnene skal starte i børnehave, begynder vi at køre dem ind i børnehaven.

Det betyder, børnene er i børnehaven indtil middag og spiser middagsmad i børnehaven sammen med de voksne i børnehaven. På denne måde bliver de fortrolige med de voksne og de andre børn. Det er med til at gøre overgangen fra vuggestuen til børnehaven blidere.

Fra dagpleje til børnehave

Dagplejere fra Årslev og omegn kommer på besøg i vores børnehave en gang imellem. Her har de kommende børnehavebørn mulighed for at se børnehaven an og lære den, børnene og pædagogerne bedre at kende. 

3 gange om året holder vi "Åben-Låge-dag". Det er en formiddag, hvor alle dagplejere i nærområdet er inviteret til at komme sammen med deres børn. Pædagogerne planlægger formiddagen med aktiviteter som tager udgangspunkt i læreplanstemaerne i Den styrkede pædagogiske læreplan. Vi invitere gerne dagplejerne og deres børn til at blive og spise frokost sammen med os.

Fra børnehave til forårs-SFO

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der forårs-SFO, hvilket betyder, at storgruppen 1. april skal starte i forårs-SFO. Vi har primært samarbejde med Broskolen, afdeling Bøgehøj, i Årslev, og Sdr. Nærå Friskole. Er der børn der skal til andre skoler, så laver vi gerne en aftale med den kommende skoles lære/SFO om at de kan komme på besøg hos os.