Værdigrundlag

Her kan du læse om vores værdigrundlag i børnehaven, dannelse, nærvær, sundhed og trivsel

Årslev Børnehave og vuggestues værdigrundlag tager udgangspunkt i et fagligt fundament med respekt for både barnets og den voksnes perspektiv. Vi har fokus på at skabe et anerkendende og fagligt udviklende læringsmiljø, hvor dannelse, nærvær, sundhed og trivsel er essentielle værdiskabende ord. Vi arbejder i forpligtende fællesskaber, hvor både børn, forældre og personale har indflydelse på vores læringsmiljøer og er medskabere af et sundt miljø som kan ses og mærkes af alle parter.  

Vi ønsker at skabe et fælles fagligt refleksionsrum omkring vores værdier, således at vi løbende er i dialog med forældrene om, hvad der skaber sunde læringsmiljøer for deres børn.

Værdigrundlaget består af følgende 4 værdiord DANNELSE, NÆRVÆR, SUNDHED og TRIVSEL: