Dannelse

Dannelse er udgangspunktet for at kunne indgå i sociale fællesskaber og gode relationer. Det er vigtigt, at børn tilegner sig denne kompetence og forstår, hvordan de skal færdes, når de er ude blandt andre.

Dannelse i et børneperspektiv

Ved at inddrage børnene i praktiske gøremål ønsker vi, at børnene tilegner sig færdigheder, som giver dem mulighed for at opleve succes og have betydning for deres omgivelser.

Det kan for eksempel være at sige "godmorgen" og "farvel". I starten kigger barnet måske blot på den voksne og har øjenkontakt, men efterhånden lærer barnet selv at hilse rigtigt.

Dannelse er identitetsskabende hos barnet og er med til at belyse ’hvem er jeg?’. Det understøtter vi ved eksempelvis, at

 • Tage på havebesøg hos børnene i vuggestuen, hvor de får muligheden for vise deres hjem til de andre. Der skabes samtidig kobling mellem hjem og vuggestue.
 • Barnet har deres eget "fotohus" i børnehaven med billeder hjemmefra af deres familie. Børnene kan se på "fotohuset", når de savner forældrene og kan dele fortællinger om dem med børn og voksne i børnehaven.

I et dannelsesperspektiv indgår også, at barnet lærer at indgå i demokratiske processer, for eksempel at

 • Alle børn bliver hørt og erfarer, at deres mening bliver medtaget i beslutningsprocesser.
 • Barnet oplever, at det har betydning for andre.
 • Barnet har mod til at sige fra og finde en voksen.
 • Flertallet bestemmer.

Bordskik

Vi mener, at det er vigtigt, at børnene lærer bordskik. Det indeholder blandt andet at

 • Vente på tur og tage hensyn.
 • Sige tak for mad.

Børnene lærer at udsætte egne behov og vente på tur.

 • Lære at skabe køkultur.

Tale pænt.

 • Barnet oplever at det har betydning for andre
 • Mod til at sige fra, finde en voksen

Dannelse i et voksenperspektiv

Det er de voksnes ansvar at understøtte læringsmiljøet omkring dannelsesbegrebet. Det gør vi blandt andet ved at:

 • Personale og forældre er rollemodeller og siger godmorgen og farvel til hinanden og barnet.
 • Den voksne nævner barnet ved navn med positiv tone, når de siger godmorgen og styrker derved barnets gode selvopfattelse.
 • Den voksne er rollemodel for god bordskik og sætter rammen for at tale pænt ved eksempelvis at sætte ord på, hvad den voksne ønsker barnet skal.
 • Den voksne sætter rammen for turtagning og viser det gennem praktiske eksempler: ”Nu får Emil en kop, nu er det Karls tur etc.”
 • Den voksne lægger fundamentet for et demokratisk fællesskab.
 • Den voksne sørger for, at alle bliver hørt og er opmærksom på, at nogle skal have lidt ekstra tid.
 • Den voksne inkluderer barnets perspektiv i vores fordybelsesgruppe ved at spørge, hvad der er gået godt, hvad der er gået mindre godt, eller hvad de ældste børn ønsker at spise til afslutningsfesten.
 • Den voksne understøtter det enkelte barns identitetsdannelse.
 • Personale og forældre har et fælles ansvar for at skabe en positiv dannelse. Dette sker ved at have tydelige forventninger til hinanden. Børnehaven er ansvarlig for at skabe rammen for denne forventningsafstemning.