Nærvær

Vi møder børnene i børnehøjde og mener, at nærvær er en vigtig forudsætning for at barnet kan udvikle sig og indgå i lærende fællesskaber.

Der er både et børneperspektiv og et voksenperspektiv på begrebet nærvær. En vigtig forudsætning for, at barnet kan udvikle sig og indgå i lærende fællesskaber, er, at vi møder børnene i børnehøjde.

Nærvær i et barneperspektiv

Barnet indgår i fordybelsesgrupper med få børn og 1 voksen. Det betyder, at 

 • Barnet her føler sig set af den voksne. 
 • Barnet her føler sig som en del af en mindre gruppe.
 • Barnet her føler tryghed i en mindre gruppe.
 • Der er skabt plads til ro og fordybelse i gruppen.
 • Et mindre læringsrum giver mulighed for bedre fordybelse i legen.

Gennem nærvær oplever barnet at være en del af et omsorgsfuldt miljø. Det ses ved, at 

 • Barnet møder omsorgsfulde og imødekommende voksne.
 • Barnet er en del af en mindre børnehave og vuggestue, hvor de hurtigt kommer til at kende alle voksne. Dette skaber også mere overskuelige og trygge overgange for det enkelte barn.
 • Barnet føler sig set og forstået på både handlinger og følelser.

Barnets leg har betydning og er vigtigt for at kunne tilegne sig sociale, sproglige og personlige kompetencer. Derfor lægger vi vægt på, at 

 • Barnet får mulighed for leg uden for mange forstyrrelser.
 • Barnet har lov at være nysgerrig og forholde sig eksperimenterende.

Nærvær i et voksenperspektiv

Det er vigtigt, at den voksne møder barnet lige der, hvor det er nysgerrigt og ikke kun ud fra de mål, som den voksne har sat sig. Barnet er med til at sætte præg på læringsmiljøet. Det ses gennem

 • Børnenes fokus på processen og ikke kun målet (for eksempel selve togturen til Fruens Bøge og ikke det, at vi skal lande i Fruens Bøge).
 • Den voksne understøtter gode legerelationer.
 • Får børn i periferien med i en leg ved at guide.

I fordybelsesgrupperne har den voksne også fokus på nærværet. Det kommer til udtryk ved at

 • Den voksne har ansvaret for at aktiviteten målrettes og tilpasses alle børn.
 • Den voksne opnår faglig tilfredshed ved at have mulighed for at ’give’ nærvær til en mindre gruppe

Det er den voksne, der har ansvaret for at danne rammen om et nærværende miljø. Det indebærer, at

 • Nærværende voksne sætter ord på barnets handlinger og følelser og er til rådighed, når barnet har behov for det.
 • Der er fysiske rammer og et læringsmiljø, som er rart at være i.
 • Personalet er opmærksomme på hinanden, og fremstår som positive rollemodeller over for børnene.