Trivsel

Trivsel er en forudsætning for at det enkelte individ er i stand til at udvikle sig og opleve livskvalitet. I Årslev Børnehave og Vuggestue mener vi, at forudsætningen for, at børnene trives, er, at de voksne der omgiver dem, også er i trivsel. Trivsel er noget vi skaber sammen.

Trivsel i et barneperspektiv

Vi har stort fokus på, at børnene i børnehaven og vuggestuen trives. Det sikrer vi blandt andet ved, at 

 • Barnet oplever en struktureret hverdag med forudsigelighed og genkendelighed, og med en fornemmelse for ”hvad skal jeg nu?”.
 • Barnet har en fast rytme omkring eksempelvis spisesituation, bleskift, rundkreds og garderobe.
 • Barnet oplever engagement og glæde hos de voksne.
 • Læringsmiljøet ændrer sig i  takt med, at barnet vokser, vuggestue -> børnehave -> storegruppe
 • Barnet oplever at have mindst én god ven. 

Trivsel i et voksenperspektiv

Det er først og fremmest de voksne, der har ansvaret for og skal sikre, at både børn og voksne i børnehaven og vuggestuen trives. Det sikrer vi ved, at 

 • Den voksne har eneansvar for den gode stemning imellem barn og voksen.
 • Forældrene engagerer sig i deres barns liv i vuggestue og børnehave
 • Børnenes far og mor er med til arbejdsdag, som skaber sammenhænge mellem hjem og børnehave.
 • Personalet får mulighed for at udvikle sig fagligt og opbygge en faglig stolthed.
 • Den voksne respekterer, hvor børnene er – for eksempel, at en gruppe bliver på legepladsen, da de har en god leg.
 • Personalet sammen med ledelsen er medskabere af en struktureret hverdag med overblik.
 • Personalet oplever, at der også er plads til spontanitet.
 • Personalet er gode til at bruge hinandens kompetencer og faglighed og sammen skaber et fælles fagligt refleksionsrum.
 • Skabe et godt arbejdsmiljø – hver ansat har et ansvar for at vedligeholde et godt arbejdsmiljø.
 • De voksne er gode til at arbejde sammen, hvilket giver en god stemning, som smitter af på børnene.
 • Vi i fællesskab løbende sætter trivsel på dagsordenen gennem en trivselsmåling for personalet.