Velkomst

Velkommen I Årslev Børnehave og vuggestue. Her kan du læse mere om vuggestuen og børnehaven.

Velkommen i Årslev børnhave og vuggestue

Vi glæder os til at tage imod jer og jeres barn, og ser frem til at følge jeres barns udvikling de kommende år.

Beskrivelse af Årslev børnehave og vuggestue

Børnehaven består af 2 børnehavegrupper; Springbønnen og Løbelinsen. Børnene er fordelt på 2 stuer og er aldersintegreret. 

Til hver stue er knyttet 2 små rum (til leg eller som værksted), en garderobe samt et toilet (den ene stues toilet deles med vuggestuen). Der er indgang til børnehaven med vindfang i garderoben. 

Vuggestuen Trilleærten blev etableret i sommeren 2007, og har stue med foldedør ind til køkkenet, som er ’hjertet’ i børnehaven. Vuggestuen har deres egen indgang og garderobe. Køkkenet og vuggestuen kan slås sammen til et stort rum når der eksempelvis holdes fester og forældremøde.

Legepladsen består af en meget stor grund på 11.000m2 med en flot udsigt og mange udfoldelsesmuligheder for børnene. 

Vi vægter udelivet højt, og er dagligt på legepladsen. 

I Årslev børnehave og vuggestue lægger vi vægt på ’åbne døre’. Det vil sige, at vuggestuebørnene får lov at lege på børnehavens stuer, og børnehavebørnene får ligeledes lov at lege i vuggestuen. På den måde skabes der kontakter og venskaber til andre børn og voksne i institutionen. 

Under spisning og i forbindelse med aktiviteter målrettet vuggestuens børn, lukker vi dog indtil stuen for at kunne få mulighed for fordybelse uden forstyrrelser. Ligeledes kan vi have nye børn som drager mest nytte af, at vi er for os selv på vuggestuen uden alt for mange forstyrrelser, hvilket vi selvfølgelig også tager hensyn til.

Vi er selvejende institution med en aktiv bestyrelse med 5 forældrerepræsentanter, 1 medarbejderrepræsentant og leder. Derudover har vi også en Grøn Forening, som står for vores arrangementer/fester i huset samt vores arbejdsfredage med forbedring og vedligehold af vores legeplads. Se mere i ”Den Grønne Forenings” folder.

I en selvejende institution er det børnehavens bestyrelse der er med til at bestemme hvordan børnehaven skal udvikle og forme sig. Læs mere i vores folder om at være selvejende.

Dagrytme

I kan her læse om vores dagsrytmer og hvordan vores dagligdag ser ud.

Opstart

Når børnene starter i børnehave eller vuggestuen forventer vi, at I som forældre afser tid til, at jeres barns opstart bliver så optimal som muligt.

Vi ser gerne, at en af Jer bliver sammen med barnet de første dage. Herefter kan I, sammen med personalet på stuen, aftale hvad der herefter er bedst for jeres barn. Det er meget forskelligt, hvordan børn reagerer på at starte i børnehave eller vuggestue. Børnene skal have lov til at se det hele an, og opleve hvordan det er at blive afleveret, og erfare at det bliver hentet igen. 

Indkøringsperioden bliver også brugt på, at tale med personalet på stuen om, hvordan jeres barn trives bedst muligt; mad, sovevaner, temperament etc..

Vuggestuen har 3 personaler på stuen med skiftende arbejdstider. 

I bliver inden opstart tilknyttet en pædagog på stuen, som vil deltage i samtaler, praktiske foranstaltninger m.m. I kan dog informere og give beskeder til alle voksne på stuen.

Alle børn får, når de starter i børnehave eller  vuggestuen, udleveret et kartotekskort, til brug for personalet. På kortet skal oplyses tlf. hjem til, til arbejdsplads, navn på barnets læge, vaccinationer m.m.. Det er vigtigt at vi altid kan få fat på jer, og at I oplyser om nyt tlf. nr., adresse etc.

Madordning

I kan læse mere om vores madordning her på vores hjemmeside.

Praktisk information

i børnehaven og vuggestuen skal i medbringe følgende:

- Et stk. frugt om dagen

- En pose bleer med navn på – vi sætter en seddel på barnets plads, når posen er ved at være tom. Hvis barnet bruger ble.

- Nusseklud, bamse eller hvad barnet er vant til at sove med. Hvis barnet skal sove.

- En dyne som barnet kan sove med. Om vinteren har vuggestuen soveposer til alle børn. Hvis barnet skal sove.

- Skiftetøj. Vær opmærksom på at I selv skal holde styr på barnets plads, og sørge for at der er nok skiftetøj samt orden i barnets kasse med tøj. 

Af hensyn til rengøring beder vi jer tømme børnenes garderobe til weekenden samt tage børnenes sengetøj med hjem og vaske det jævnligt.

Bringe og hente

I skal hver dag tjekke jeres barn ind på den elektroniske tavle i køkkenet. 

Er denne ude af funktion, skal I skrive tidspunkt for afhentning af jeres barn på listen, som ligger på pulten i vuggestuens garderobe.

Det er vigtigt at I kun skriver fra dag til dag, da vi ellers ikke har overblik over det totale antal børn. Dette er bl.a. et krav i forhold til brandregulativerne.

I er ikke bundet til afhentningstidspunktet, men kommer I på et senere tidspunkt, beder vi jer om at ringe og give besked.

Desuden skal I tjekke ud på den elektroniske tavle /afkrydse tidspunktet, når I henter jeres barn. 

Bliver barnet hentet af andre end forældrene, skal dette meddeles personalet eller skrives i kalender på pult i garderobe.

Dette skyldes gældende regler vedr. personalets tilsynspligt med børnene som er gældende indtil de er afhentet af rette person.

Søvn

.. eller formiddags/eftermiddagssøvn.

De fleste yngste børnehavebørn eller vuggestuebørn har brug for at sove til middag. De fleste sover mellem 12 og 14 timer/dagligt – nogle af de små børn kan have brug for at sove 2 gange om dagen.

Vi vækker så vidt muligt ikke børnene. Vi tror på at børnene sover, når de har behov for det. Oplever I at det er svært at få jeres barn til at sove om aftenen, kan det være det handler om ’putteritualet’, mere end om, hvor længe barnet har sovet i vuggestuen. Søvn avler søvn. Mange børn har jo en længere ’arbejdsdag’ end de voksne, og vi ved at et udhvilet barn trives bedre og udvikler sig bedst.

Vuggestuen har krybber til alle børn samt sovepose. I bedes, alt afhængig af vejr, medbringe ekstra trøje, handsker, strømper, hue til at sove i, samt tæppe til at putte med. I børnehaven har vi et  soverum hvor der er madrasser til børn

I vuggestuens garderobe har vi en kurv med børnenes navn på, til opbevaring af soveposer, tæpper, sovetøj. I børnehaven hænger de inde i soverummet i en pose.

Skiftetøj

I skal medbringe skiftetøj passende til årstiden og barnets alder. Husk desuden:

- Navn på jeres barns tøj.

- Halskæder, tørklæder og snore i jakken og blusen er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager. Det er en god idé at bruge huer og halsedisser.

- Vi går ud i hver dag uanset vejret, så husk tøj der følger vind, vejr og årstid.

- Hold orden på dit barns plads og sørg for at der er skiftetøj og orden i kasse med tøj!

- Tøm garderobepladsen hver fredag, så rengøringen kan komme til.

I bedes medbringe skiftetøj, som kan lægges på børnenes plads – vi stiller plastkasser til jeres rådighed. HUSK ingen plastikposer af hensyn til børnenes sikkerhed.

Legetøj

Børnene må ikke medbringe legetøj. Dog er det tilladt i vuggestuen at have sovebamse, ”nullerklud” o lign med, vi prøver dog på at børnene ikke har deres bamse, ”klud” hele tiden, da det kan forhindre dem i at lege frit.

Kartotekskort og tlf. nr.

Når jeres barn starter op i børnehaven, skal I aflevere et kartotekskort med info om jeres barn. Får I nyt tlf. nr. er det vigtigt at få det rettet på kartotekskortet, så vi altid kan komme i kontakt med jer.

På børne-intra kan I udfylde et elektronisk kartotekskort, hvor I også kan sætte kryds ved, at jeres tlf. nr. kan ses af andre forældre. På den måde kan I som forældre komme i kontakt med hinanden, lave legeaftaler etc.

Beskeder/opslag til forældre

Vi informerer vedr. barnets dag via den elektroniske tavle i køkken / Intranet. Der vil også af og til være praktiske informationer på vuggestuens tavle i garderoben. Eller i indgangen i børnehaven

Personale kan træffes i  institutionens åbningstid, og hvis I har behov for at vide mere end I kan nå at høre i hverdagen, er I altid velkommen til at aftale tid for en samtale med personalet. 

Forældresamtaler

Der vil blive afholdt forældresamtaler ca. 3 måneder efter barnets start i vuggestuen og børnehaven Ellers tilbydes det efter behov. Samtalerne afholdes uden børn, og kan man ikke få passet barnet, er det en god ide, hvis kun en af jer deltager. 

Formålet med samtalerne er, at få drøftet barnets trivsel, og hvordan vi kan samarbejde om det. I er velkomne til at henvende jer til os, hvis I mener der er nogle ting vi skal have drøftet. Ligeledes kan I også forvente jer, at vi henvender os, hvis vi har noget omkring jeres barn, vi har behov for at drøfte.

Sygdom

I kan læse mere om vores holdning til sygdom her

Hygiejne

Vi bestræber os på at opretholde en god hygiejne. Vi stiller høje krav til rengøring af vores faciliteter, køkkenhygiejne, samt en god og forsvarlig daglig hygiejne. 

Ligeså har vi fokus på børnenes håndhygiejne i forbindelse med håndvask etc.

Fødselsdag

Jeres barn er altid velkommen til at holde fødselsdag i vuggestuen eller børnehave. Vi tager også gerne på hjemmebesøg.

Afholdes fødselsdagen i vuggestuen fejres det ca. kl. 9:00 ved frugttid. Vi synger fødselsdagssange. I børnehaven er det i forbindelse med middagsmad ca. kl 11.

I er velkommen til at medbringe lidt barnet kan ’dele’ ud. Vi frabeder os slik. 

Eksempler på mad til uddeling: Boller, frugtstænger, sunde pandekager, vafler, frugtspyd, minipizzaer, pizzasnegle mm.

Ferie

I forbindelse med ferie, højtider m.m. vil der blive ophængt lister, hvor I skal give besked om ferie eller, hvornår I tiltænker at benytte børnehaven.

Bestyrelsen har valgt at holde åbent hele sommerperioden, for at imødekomme forældrenes behov for bedre at kunne få sommerferien planlagt så den kan afholdes sammen. Det er en ekstra service som vi synes er vigtigt. Det betyder også at personalet får bedre muligheder for at holde ferie med deres familie. Den politiske beslutning har så betydet at alle daginstitutioner har fået trukket penge ud af budgettet, svarende til 3 ugers pasning pr. barn, da kommunen forventer at alle børn holder 3 ugers ferie i sommerperioden. Så for at få økonomi og personalets mulighed for at afholde ferie til at gå op, opfordret vi jer til at melde jeres barn til 3 ugers ferie i sommerperioden.

Vi voksne trænger til sommerferie og det gør børn også. Børn er også på arbejde i hverdagen, når de er i daginstitution og har brug for at koble af sammen med deres familie.

Bestyrelsen har besluttet at Årslev Børnehave og vuggestue holder lukket Grundlovsdag, juleaftensdag og mellem jul og nytår.

Opskrivning til børnehaven og vuggestuen

Børnene kan skrives op til vores børnehave fra barnets fødsel. Dette foregår via kommunens pladsanvisning. 

Barnet rykker op i børnehaven, når de bliver 2,11 år.

Sluk bil-motoren når du henter børn

Vi opfordre til at I husker at slukke bil-motoren, når I er inde i børnehaven for at afhente jeres barn. Både af hensyn til sikkerheden, hvis der er et andet barn i bilen samt et hensyntagen til miljøet.