Bestyrelse

Da Årslev Børnehave og Vuggestue er en selvejende institution, er det bestyrelsen, der udstikker rammerne for vores daglige virke.

Bestyrelsens rolle

Årslev Børnehave og Vuggestue er en selvejende institution. Som bestyrelse for en selvejende daginstitution er man arbejdsgiver for institutionens leder og medarbejdere og varetager den overordnede ledelse. 

Bestyrelsen udstikker rammerne for det daglige virke og lederen varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse og drift af institutionen. Bestyrelsen bestemmer hvordan de økonomiske rammer skal udfyldes, hvem man vil ansætte og hvilket værdigrundlag, man vil bygge institutionen på. 

Bestyrelsen deltager sammen med lederen i ansættelse af nyt personale, og har derfor også indflydelse på sammensætningen af personalet i institutionen. Alle beslutninger som bestyrelsen træffer, skal naturligvis ligge inden for de overordnede rammer, kommunen har opstillet samt gældende lovgivning på området.

Hvert år deltager bestyrelsen i et bestyrelseskursus samt en pædagogisk dag sammen med de øvrige selvejende institutioner hvor vi arbejder på forskellige relevante emner. Eksempelvis Den nye styrket pædagogiske læreplan og Dagtilbudsreform. 

Bestyrelsens opbygning

Institutionsbestyrelsen består af: 

 • 5 forældre til børn i institutionen, den ene kan dog være en som særlig fagperson for en periode på op til 4 år af gangen, som skal være med til at sikre kontinuitet i bestyrelsen
 • 1 medarbejderrepræsentant
 • 2 forældre suppleanter vælges hvert år
 • 1 medarbejder suppleant vælges hvert år
 • Institutionens leder deltager i bestyrelsens møder dog uden stemmeret. 

Efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen, ansvarsområderne bestemmes og bestyrelsesmøderne for det kommende år fastsættes.

Ansvarsområder i bestyrelsen

Formanden

 • At udarbejde dagsorden og indkalde til bestyrelsesmøder sammen med lederen.
 • At rundsende relevant materiale/mails mm. til den øvrige bestyrelse.
 • At underskrive relevante dokumenter (forsikring, bank mv)
 • At repræsentere institutionen i det selvejende bestyrelsesnetværk.
 • At være synlig for forældre og personale.
 • At være ansvarlig for bestyrelsens årsberetning forud for generalforsamlingen i okt.
 • At have løbende kontakt til og føling med personalet

Næstformandens opgave

 • At være referent
 • At skrive indlæg fra bestyrelsen til nyhedsbrevet.
 • Indsamle relevant materiale til årsberetningen.
 • Referenten udfærdiger referat fra alle bestyrelsesmøder der sendes ud i forbindelse med at der sendes dagsorden til næstkommende bestyrelsesmøde
 • Være suppleant hvis formanden er forhindret i at deltage i relevante møder

Ordstyrer og kontant til forældreforeningen "Den Grønne"

 • Er ordstyrer ved bestyrelsesmøderne og sørge for at der gives tid til referenten 
 • Løbende kontakt til Forældreforeningen ”Den Grønne” med opfølgning på bestyrelsesmøderne efter behov

Pr Ansvarlig

 • Tage kontakt til presse, f.eks. i forbindelse med arrangementer i samarbejde med personale.
 • Ansvarlig for at markedsføre og synliggøre institutionen.
 • Ajourføre hjemmeside og institutionens folder i samarbejde med Leder.

Økonomiansvarlige

 • Gennemgå regnskaber sendt fra Accountor og forholde sig kritisk til opsætning og resultat. 
 • Løbende kontakt til regnskabskonsulent i Frie efter behov.
 • Fremlægge regnskaberne for resten af bestyrelsen i samarbejde med Leder.

Suppleanter: 

 •  Får tilsendt referater efter alle bestyrelsesmøder.
 • Varetager ad hoc – opgaver.
 • Ved konstitueringen efter generalforsamlingen besluttes om suppleanterne er aktive ved møderne eller ej.

Bestyrelsen 2019-2020

Bestyrelsen
NavnPosterE-mail
Bettina(Mor til Astrid, Springbønnen)Formandbettina.pil.larsen@gmail.com
Birgitte(Mor til Lucas og Noah, Springbønnen)Næstformandbivil10@live.dk
Kim(Far til Theo, Trilleærten)
Jeanett(mor til Marie, Springbønnen)
Mia(mor til Afred og Bertram, Trilleærten og Springbønnen)
Manja(mor til Asbjørn, Trilleærten)1. suppleant
Trine(Mor til Julie, Løbelinsen)2. suppleant
AnnettePersonalerepræsentant
DorteSekretærDobe@fmk.dk